PROGRAM DESTEKLEME SÖZLEŞMESİ

MADDE I - TARAFLAR
1- Anafor Radyo Yayıncılık A.Ş. (AÇIK RADYO) Hacımimi Mah. Koltukçular Çıkmazı No:7, Kat:1-2 Tophane, Beyoğlu - İstanbul
2- ................. (PROGRAM DESTEKÇİSİ)

MADDE II - SÖZLEŞMENİN KONUSU Bu sözleşme ile PROGRAM DESTEKÇİSİ, AÇIK RADYO’nun yayımlayacağı programlardan ismen belirleyeceği herhangi birini desteklemeyi kabul eder. PROGRAM DESTEKÇİSİ programın ismini yazılı olarak AÇIK RADYO’ya bildirmediği takdirde, desteklenecek programı AÇIK RADYO tayin eder.

MADDE III - AÇIK RADYO, PROGRAM DESTEKÇİSİ’nin desteklediği programın başında ve/ya sonunda, PROGRAM DESTEKÇİSİ’nin belirleyeceği ismi veya isimleri programın destekleyicisi olarak yayınlar.

MADDE IV - AÇIK RADYO, PROGRAM DESTEKÇİSİ’nin ismini veya belirlediği ismi AÇIK RADYO web sitesinde “Destekçilerimize Teşekkürler” bölümünde yayınlar. PROGRAM DESTEKÇİSİ eğer isminin yayınlanmasını istemiyorsa bunu yazılı olarak AÇIK RADYO’ya bildirecektir.

MADDE V - PROGRAM DESTEKÇİSİ bu sözleşmeye konu destek olarak AÇIK RADYO’ya her bir program için “program destekleme bedelini” ödemeyi kabul etmiştir.

MADDE VI - AÇIK RADYO desteklenen programın ismini PROGRAM DESTEKÇİSİ’ne bildirecektir. Ayrıca PROGRAM DESTEKÇİSİ, ödeme tarihini takip eden 15 gün içinde 0212 343 40 40 numaralı telefonlardan, isminin yayınlanacağı programın yayın zamanını öğrenebilir. AÇIK RADYO yayın zamanını değiştirme hakkına sahiptir. ayın zamanının değişmesi halinde AÇIK RADYO bu değişikliği PROGRAM DESTEKÇİSİ’ne bildirecektir. AÇIK RADYO’da yayınlanan programların her türlü hakkı AÇIK RADYO’ya ait olup, PROGRAM DESTEKÇİSİ adının okunması ve isminin web sitesinde yayınlanması dışında hiçbir hak talep edemez.

MADDE VII - Bu sözleşmedeki adresler tarafların kanuni ikametgahları olup bu adres yapılacak gönderiler için geçerli kabul edilecektir. PROGRAM DESTEKÇİSİ’nin fatura adresi, aksi bildirilmedikçe sözleşme adresi olarak kabul edilecektir. 

MADDE VIII -  Bu sözleşme, taraflar arasında karşılıklı iradelerine uygun olarak kabul edilerek imzalanmıştır ve  PROGRAM DESTEKÇİSİ’nin destekleme bedelini ödemesi ile birlikte yürürlüğe girer. Sözleşmenin süresi desteklenen programın yayınlanması ile sona erer.

MADDE IX - PROGRAM DESTEKÇİSİ’nin bu proje çerçevesinde AÇIK RADYO’ya ilettiği kişisel bilgiler AÇIK RADYO’da saklı kalacak ve hiçbir şekilde üçüncü şahıslar nezdinde herhangi bir ticari amaç için kullanılmayacaktır.